Tjänst Tjänsttt Uppdragsgivare Plats Sista ansökningsdag Beskrivning Nödvändiga kompetenser ID Geografiskt område
Sjuksköterskor till Karolinska sjukhuset STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Solna och Huddinge
Sjuksköterska till Kardiologen Visby Lasarett Visby
Sjuksköterskor till Norra Älvsborgs Länssjukhus VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
Sjuksköterskor till Universitetssjukhuset i Linköping
Sjuksköterskor till Uppsala kommun UPPSALA KOMMUN
Sjuksköterskor till Skånes universitetssjukhus Malmö
Sjuksköterskor till Skånes universitetessjukhus Lund
Sjuksköterskor till Skånes universitetssjukhus Ystad
Sjuksköterskor till Helsinborgs lasarett
Sjuksköterskor till Akademiska sjukhuset Uppsala UPPSALA LÄNS LANDSTING
Sjuksköterskor sökes till Hallands sjukhus
Sjuksköterska till akuten i Oskarshamn
Sjuksköterskor till Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Sjuksköterskor till Botkyrka kommun
Sjuksköterskor till Södertälje kommun
Sjuksköterskor till Västernorrlands Region
Sjuksköterska till Psykiatrienheten i Västervik REGION KALMAR LÄN
Anestesisjuksköterska till Oskarshamn REGION KALMAR LÄN
Sjuksköterska till Oskarshamn REGION KALMAR LÄN
Sjuksköterska till geriatriska ortoped- och strokeenheten Akademiska sjukhuset Uppsala UPPSALA LÄNS LANDSTING
Anestesisjuksköterska till operationsenheten Södra Älvsborgs sjukhus Skene
Sjuksköterska till enheten för blod- och tumörsjukdomar Akademiska sjukhuset Uppsala UPPSALA LÄNS LANDSTING
Sjuksköterska till öron, näsa, hals-kliniken, US Linköping
Sjuksköterskor till allmän internmedicin, Visby Lasarett GOTLANDS KOMMUN
Sjuksköterskor till fast anställning Primärvården Norrköping
IVA-sjuksköterska till Västerviks Sjukhus REGION KALMAR LÄN
IVA-sjuksköterskor till Falun LANDSTINGET DALARNA
Sjuksköterska till Linköpings kommun
Sjuksköterska till Sandvikens kommun
Sjuksköterska till Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset
Sjuksköterska till Kardiologen Örnsköldsvik
Sjusköterskor till Visby Lasarett
Sjuksköterska till Kirurgen i Sundsvall
Sjuksköterska till kardiologen Sollefteå
Sjuksköterska till Stroke och rehabavdelning i Sollefteå
Sjuksköterska till Kardiologen/HIA Sundsvall Sjukhus
Sjuksköterska till Strokeavdelning Sundsvalls Sjukhus
Distriktsjuksköterska till VC i Nyköping